Susanne Flø Spinnangr og Arve Aksnes møter dere på scenen i Grieghallen

 

Sammen med orkesteret guider Arve og Susanne dere fra månelandingen til solplasma som slynges ut i verdesrommet  via magnetiske eksplosjoner, gammastråler og den internasjonale romstasjonen ISS.

 

Susanne Flø Spinnangr har studert ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitet i Bergen, hvor hun fullførte en master i teoretisk fysikk og energifysikk i 2017. Hun er nå stipendiat ved Birkelandsenteret for Romforskning hvor hun arbeider mot en doktorgrad. Spinnangr er tilknyttet teori- og modelleringsgruppen, som fokuserer på en rekke spørsmål tilknyttet vekselvirkningen mellom solen og jorden, særlig fenomenet magnetisk rekonneksjon.  

 

Arve Aksnes har studert ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen, hvor han tok doktorgraden i 2005 på et arbeid som omhandlet elektriske strømmer i atmosfæren i forbindelse med nordlys. Etter det jobbet han noen år som postdoktor i USA ved Florida Space Institute. Siden 2010 har han vært ansatt som fysikklærer ved Nordahl Grieg videregående skole, og siden 2013 har han også vært ansatt ved Birkelandsenteret for Romforskning. Aksnes er tilknyttet formidlingsgruppen til Birkelandsenteret, og hadde lederansvaret de fire første årene.