Et samarbeid i fire deler mellom Universitetet i Bergen (UiB), Bjerknessenteret (BCCR) og Bergen Filharmoniske Orkester (BFO)

Sammen retter vi blikket mot verdensrommet, havet, klima og oss mennesker.

Elever og studenter kr 100,-   medlemmer av Studentersamfunnet kr 85,-

Foto: Earthrise, fra Apollo 8, den første bemannede reisen til månen, fotografert  24.desember 1968 av astronautene ombord. Opphavsrett NASA